Projecten portfolio

Programma Bedrijf in de Klas

Bedrijf in de Klas

Op veel scholen is steeds meer aandacht voor samenwerking met bedrijven in de regio. Maar wat voor bedrijven zijn er eigenlijk? Wat doen ze daar en is dat interessant voor jouw leerlingen? Hoe en waar vind je die bedrijven bij jou in de buurt? En nog belangrijker – hoe leg je contact?

Intussen heb je een examenprogramma waar je de leerlingen op voorbereidt. Hoe past deze samenwerking met bedrijven in dat examenprogramma? Hoe maak je de vertaling van de bedrijven naar jouw eigen les?

 

Vanuit het programma 'Bedrijf in de Klas' organiseer ik workshops en cursussen voor docenten om kennis te maken met ontwikkelingen in bedrijven. Ook heb ik een presentatie over 'basisbedrijfskunde voor docenten' en werk ik met teams aan hun relatiebeheer met bedrijven. 

 

Kijk voor meer informatie op www.bedrijfindeklas.nl.

Minor Omgevingsgericht Project Onderwijs

HAN- ILS
Vanuit het project 'bedrijfsstages lerarenopleidingen' is de lerarenopleiding van de Hogeschool Arnhem Nijmegen een minor gestart. Deze minor gaat diep in op 'Omgevingsgericht Project Onderwijs' en is toegankelijk voor studenten van lerarenopleidingen in het hele land.

Bij het ontwerpen van de minor ben ik onder andere betrokken bij de contacten met andere opleidingen.

 

Meer informatie over de minor vind je hier.

Overall projectleider bedrijfsstages lerarenopleiding

Overall projectleider bedrijfsstages lerarenopleiding

Platform Bèta Techniek (2015 - 2017)

 

Het doel van dit project was ervoor te zorgen dat toekomstige docenten voor de tekortvakken natuur-, schei- en wiskunde worden opgeleid die bekend zijn met de (technische) beroepspraktijk. Hierdoor zullen zij beter in staat zijn om hun leerlingen te enthousiasmeren voor een technische richting.

 

Dit project is inmiddels succesvol afgerond - 8 lerarenopleidingen hebben deelgenomen. Al deze lerarenopleidingen gaan volgend jaar verder met de bedrijfsstages.

Kijk voor de meest recente update op de website van de STEM-Teacher Academy.

 Technasium Netwerkbijeenkomst

Opdrachtgever: Technasium netwerk Brabant-Oost

Het Technasium Brabant-Oost organiseerde op vrijdagmiddag 10 februari 2017 voor de vijfde keer een netwerkbijeenkomst in het Evoluon in Eindhoven. Ongeveer 250 enthousiaste bovenbouwleerlingen van 6 verschillende scholen maakten kennis met diverse bedrijven uit de regio. Zo kregen ze een idee van de echte bèta-wereld en hoopten ze contacten te leggen die nuttig zijn voor hun keuzeprojecten in het Technasium.

Bij deze bijeenkomst heb ik Technasium Netwerk Brabant-Oost ondersteund.

Deze netwerkbijeenkomst vindt jaarlijks plaats. Lees hier meer.

Adviseur Lectoraat Bètadidactiek

Adviseur Lectoraat Bètadidactiek (2015 - 2016)

Fontys Lerarenopleiding Tilburg

 

Vanuit het lectoraat Bètadidactiek heb ik de lerarenopleidingen in de bètavakken geadviseerd over de samenwerking met bedrijven en de opleiding. Een voorbeeld hiervan is het begeleiden van de cursus 'Bedrijfsoriëntatie' aan tweedejaars studenten natuur- en scheikunde.