Vitalis Woonzorg groep

OVER ONS

Vitalis WoonZorg Groep biedt senioren alles wat noodzakelijk is om prettig te kunnen leven. We ontwikkelen en organiseren de zorg, het wonen en de dienstverlening vanuit de vraag van cliënten.

Wij spelen zo optimaal mogelijk in op de woon- en zorgvraag van ouderen en kwetsbare doelgroepen.

 

Bij Vitalis werken enthousiaste, bevlogen en gedreven medewerkers en vrijwilligers met hart voor de zorg en onze doelgroep. Mensen met oog voor de kracht van kwetsbaarheid.

Ons DNA

De zorgsector is in beweging. Een duidelijk fundament helpt bij het vasthouden aan datgene wat we als werkgever echt belangrijk vinden. Ons fundament hebben we verwoord in onze kernwaarden; ertoe doen, zelf doen en meedoen. Het verwoordt wie we willen zijn, als zorgverlener en als werkgever. Waar we voor staan en waar we op, blijven, bouwen.

 

 

Ertoe doen: ‘Het gaat om u, het gaat om nu’

Gastvrijheid, ondernemerschap en aandacht: cliënten, familie, medewerkers en vrijwilligers worden respectvol bejegend. Vitalis is duidelijk in informatieverstrekking en verwachtingen (wat kunt u wel en niet verwachten en hoe kan ik u helpen om het anders te regelen). Flexibiliteit in handelen, snelheid van handelen, proactief en in antwoord op vragen. 

 

Zelf doen: ‘Van zorgen voor, naar zorgen dat’

De kern is dat Vitalis cliënten, bewoners en hun familie ondersteunt om zo veel of zo lang mogelijk ‘zelf te kunnen doen’ en ‘zelf te kunnen regelen’. Weg van het bestwil-principe: niet vóór maar mét iemand denken, het gaat om de vraag wat kan Vitalis toevoegen. In methodiek en organisatie van het werk wordt daarom ingezet op ‘hoe kunt u het zo lang mogelijk zelf?’ en ‘het organiseren en ondersteunen van het informeel netwerk’. Ook voor medewerkers is deze kernwaarde van toepassing: hoe zorgt Vitalis ervoor dat de medewerkers het werk zo goed mogelijk kunnen doen, zonder verstoringen, belemmeringen en vanuit de eigen kracht en wijsheid.

 

Meedoen: ‘Iedereen hoort erbij’

Hier gaat het om het concretiseren van de wens van cliënten en familie naar ‘community’ of ‘buurschap’. Dat gaat vaak niet vanzelf. Een mooie ruimte of grand café creëert niet als vanzelf ontmoeting, sociale contacten. Vitalis zal dit actief faciliteren en ondersteunen. De cliënten lijden het meest door het zich afgeschreven voelen. Vitalis stimuleert een actieve bijdrage aan de sociale omgeving.

 

 

Meer informatie:

 

Contactgegevens: