Severinus

Mensen genieten van kleine en grote dingen in het leven. Genieten gaat vaak hand in hand met dingen doen waar je trots op bent en die je leuk vindt. Voor mensen met een verstandelijke beperking geldt dat zeker zo. Severinus biedt haar cliënten en hun naasten passende ondersteuning op maat. In wonen, werken en leven. Zodat ze zo zelfstandig mogelijk, een leven kunnen leiden met en zoals anderen. 

Over ons

Severinus is dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Primair voor mensen van jong tot oud met een verstandelijke of meervoudige beperking. Vaak gaat dit samen met autisme, epilepsie, niet-aangeboren hersenletsel en/of dementie. Ons doel? Een levensloopgerichte en passende leef- en werkomgeving bieden en met vele vormen van thuisondersteuning en ambulante begeleiding, thuiswonenden ondersteunen en mantelzorgers ontlasten. Onze uitgangspunten? De wensen, behoeften en mogelijkheden van onze cliënten. Ook zij maken deel uit van de maatschappij. Wij hechten grote waarde aan eigen regie van de cliënt en participatie van zijn/haar naasten en vrijwilligers.

 

Onze kernwaarden

Alles draait om de zorg en het welzijn van onze cliënt. Daar zetten ons we met hart en ziel voor in. Zodat onze cliënt een leven kan leiden met en zoals anderen. Bijzonder betrokken, betrouwbaar en baanbrekend. Dat zijn onze kernwaarden. Geen loze woorden, maar waarden waar wij met elkaar voor staan, die ons motiveren in ons werk en onze leidraad zijn bij het nemen van besluiten.

Onze kernwaarden

·       Bijzonder betrokken 
Severinus staat midden in de samenleving. Ons aanbod is kleinschalig, flexibel en nabij georganiseerd. Persoonlijke aandacht, zorgzaamheid en verbondenheid kenmerken ons.Vanuit onze bijzondere betrokkenheid zoeken wij samen grenzen op, daar waar het kan.

·       Betrouwbaar
Wij zijn aanspreekbaar op onze woorden en daden en doen wat is afgesproken. Vanuit onze professionaliteit en expertise spelen wij maximaal in op de wensen en behoeften van onze cliënten en hun leefomgeving.

·       Baanbrekend
Het baanbrekende begint al van vroeger uit. De wijken ontstonden meer en meer rondom Severinus. Dit als eerste organisatie in Nederland. Onze overtuiging? Mensen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Wij zijn ontwikkelingsgericht en creatief en durven door te gaan waar anderen stoppen. We gaan uit van de levensfases van onze cliënten en passen daar onze zorg op aan.

 

Neem een kijkje in de keuken van Severinus met onze bedrijfsfilm:

Meer informatie:

 

Contactgegevens: