Rabobank de Kempen

Thuis in de Kempen

Rabobank De Kempen is een coöperatieve bank met een historie die meer dan honderd jaar teruggaat. De opdracht die de grondleggers van onze coöperatie ons meegaven is helder en nog steeds actueel. Sterker nog: de actuele ontwikkelingen in onze maatschappij maken het appèl op onze missie alleen maar sterker. Wij willen een aanjager en verbinder zijn in de samenleving die ervoor zorgt dat klanten duurzaam en volwaardig kunnen deelnemen aan het economisch verkeer. Samen met onze leden, klanten, stakeholders en medewerkers werken we samen aan een economische vitale samenleving en zorgen we voor een prettige omgeving om te wonen, werken en recreëren. 

De Kempen is een goede voedingsbodem voor innovatie en samenwerking. Dat willen we koesteren en verder brengen. Daarom sluiten we zo veel mogelijk aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen in De Kempen en bij de lokale en regionale initiatieven. Daar investeren we kennis, energie en zo nodig geld in. In 2014 brachten we de bijvoorbeeld de vitaliteit van De Kempen in beeld. Met dank aan de medewerking van vele belanghebbenden uit het onderwijs, de overheid, het bedrijfsleven en vele (burger) initiatieven werd de dialoog gevoerd over thema’s die bijdragen aan leefbaarheid in het werkgebied van Rabobank De Kempen.

Leden denken mee

 

De Rabobank is een coöperatie. We hebben geen aandeelhouders, maar leden. Dat maakt ons anders dan andere banken. Als lid denkt u met ons mee. Over ons beleid en over het besteden van onze winst bijvoorbeeld.

 

Rabobank De Kempen staat midden in de Kempische samenleving en voelt zich daar letterlijk thuis. We kennen ons werkgebied en werken op een laagdrempelige manier samen. In onze korte Rabobank De Kempenintroductiefilm legt een aantal collega’s uit wat zowel Rabobank als het gebied De Kempen voor hen betekent. 

 

Meer informatie

 

Contactgegevens