Cursus Bedrijf in de Klas

Aanleiding

De cursus Bedrijf in de Klas heb ik opgezet omdat ik zie dat docenten vaak maar weinig weten van het (technisch) bedrijfsleven. Dit zorgt vaak voor drempelvrees vanuit docenten om contacten te leggen met een bedrijf, maar ook is het lastig om daar de juiste vragen te stellen om een goede opdracht op te halen.

Ook het jargon dat in het bedrijfsleven heel gangbaar is, schrikt docenten vaak af.

 

Dit is ook niet gek, als je bedenkt dat een grote groep docenten vanuit de havo naar de lerarenopleiding is gegaan. Daar leren ze heel erg goed lesgeven, maar het bedrijfsleven was niet in beeld. Als je dan voor de klas staat, is het niet zo gek dat je dan ook weinig affiniteit met dat bedrijfsleven hebt.

 

Ook voor universitair opgeleide docenten kan dit het geval zijn. Alhoewel veel studies, zeker van technische universiteiten, inmiddels een bedrijfsstage in de opleiding hebben opgenomen, geldt dat niet voor alle studies. Zelf heb ik 4 jaar scheikunde gestudeerd en nog een jaar de lerarenopleiding gedaan, maar ben ik in die tijd nooit in aanraking geweest met technische bedrijven. 

 

Tel daarbij op dat op school niemand vraagt naar jouw bedrijvenkennis - met alleen het boek kom je absoluut ver genoeg voor de eindexamens! - dan is het niet moeilijk te zien waar de 'kloof' tussen onderwijs en bedrijfsleven vandaan komt.

 

Naar mijn mening is er makkelijk iets aan te doen om de docenten over de eerste drempel te helpen - leer ze jargon, leg iets uit over bedrijfskunde, dan zien ze dat het allemaal niet zo spannend is. En nog belangrijker: ga samen op veel excursies en bespreek wat je daar ziet. 

Vanuit deze gedachte is ook de Cursus Bedrijf in de Klas ontstaan: een mix van bedrijfskunde, excursies en het voeren van het gesprek - wat kan ik hiermee in de klas?

 

De cursus Bedrijf in de Klas heeft een plaats gevonden binnen de STEM-Teacher Academy vanuit het Platform Bèta Techniek. Het doel van STEM Teacher Academy is de samenwerking versterken tussen onderwijs en bedrijfsleven zodat docenten een beter beeld krijgen van de praktijk en hiervan een vertaling kunnen maken naar contextrijk lesmateriaal.  Hier past een cursus 'Bètaberoepen in de Les' mooi in.
Lees hier meer over de STEM-Teacher Academy en de programma's die hier onder vallen.

 

Vanuit onze ervaringen van vorig jaar hebben we dit jaar ervoor gekozen om een twee verschillende soort cursussen aan te bieden - één basis-cursus voor vakdocenten en één cursus voor docenten O&O.

 

Heb je interesse in één van deze cursussen? 

meld je hier aan voor de cursussen in Limburg en de cursussen voor Technasium of

ga naar deze website voor meer informatie over de basis-cursus in Brabant

 

Cursus Bedrijf in de Klas - Technasium

In deze cursus maken we kennis met verschillende bedrijven en met typische bedrijfskundige ontwikkelingen die daar spelen.

 

De cursus in het kort:

 • 5 bijeenkomsten van 4 uur
 • Startbijeenkomst Brabant: maandag 14 november van 15.00 – 19.00u in Eindhoven
  Startbijeenkomst Limburg: donderdag 29 september van 15.00 - 19.00u in Roermond
 • Bij de bijeenkomsten gaan we in op bedrijfskundige onderwerpen, zoals:
  • Basis bedrijfskunde: welk soort bedrijven zijn er eigenlijk? En wat maakt dat uit voor de samenwerking?
  • Lean Manufacturing
  • SCRUM, Design for X, … etc
 • Bezoek aan verschillende (bijbehorende) technische bedrijven.
  Eventueel is het mogelijk een dag stage te lopen in een bedrijf waar jullie als school mee samenwerken.
 • De kosten van de cursus zijn slechts € 125,- voor de hele cursus (!)
  hierbij geldt wel het voorbehoud dat we subsidie krijgen, maar dat is voor 90% rond

 

Samenwerking met Stichting Technasium

Deze cursus kun je inzetten als onderdeel voor het gevorderdencertificaat Technasium


Cursus Bedrijf in de Klas - vakdocenten Limburg

Vakken: natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde, techniek, NLT

In deze cursus maak je kennis met een aantal bedrijven en de vakinhoud die daar speelt.

 

Steeds meer docenten willen graag ‘iets’ met bedrijven doen in de les. Logisch, want met het laten zien van mooie contexten maak je je onderwijs meer betekenisvol voor de leerlingen en draag je bij aan hun motivatie. Maar als je zelf weinig van bedrijven weet, is het soms lastig om dat ‘iets’ met bedrijven te vinden en een vertaling te maken naar jouw lespraktijk.

 

Deze cursus Bedrijf in de Klas biedt handreikingen voor docenten die op zoek zijn naar interessante contexten en beroepsbeelden voor in de les. In de vijf bijeenkomsten van deze cursus komen bijvoorbeeld de volgende onderdelen aan bod:

 • Het effect van samenwerken met bedrijven in de klas op de studiekeuze van leerlingen;
 • Een gastcollege van een HBO-docent over een vakinhoudelijk onderwerp;
 • Diverse excursies waarbij we kennis maken met een aantal bedrijven in de regio;
 • Kennismaken met diverse beroepen in het technologisch bedrijfsleven.

Na het volgen van deze cursus ben je beter in staat verbinding te maken tussen jouw onderwijs en contexten uit het bedrijfsleven.

 

De cursus in het kort:

 • 5 bijeenkomsten van 4 uur, verdeeld over het jaar
 • Startbijeenkomst is op donderdag 6 oktober van 15.00 – 19.00u in Roermond
 • Cursusgeld is € 125,-, mits we subsidie krijgen. 
  Bij deelname aan een Bedrijfs-DOT van VO-HO Netwerk Limburg is deze cursus gratis

Cursus Bedrijf in de Klas - basis / Brabant

Iedere school heeft het verbinden van ‘binnen met buiten’ in het jaarplan staan, maar hoe doe je dat? De cursus Bedrijf in de Klas is een voorbereidende cursus om met bedrijven te gaan samenwerken. Met deze cursussen leer je het bedrijfsleven kennen door middel van excursies en colleges bedrijfskunde. Bij de VMBO-cursus ligt de focus op beroepsbeelden en beroepsdilemma’s en bij de H/V-cursus ligt de focus op innovatie. Na afloop van deze cursus ben je in staat om gericht bedrijven te zoeken en te benaderen voor een samenwerking met de school.

Voor docenten natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek en wiskunde.

lees hier verder